Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

![](https://images.viblo.asia/09444e41-ca5a-4028-bd9e-9d040496fc76.png) Khi bạn bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một QA /Tester hoặc chuyển sự nghiệp sang kiểm thử phần mềm, những mối quan tâm sau sẽ xuất hiện trong đầu bạn: Con đường sự nghiệp của QA/ Tester là gì?... ...

[Training] Lập trình viên phát triển sự nghiệp như thế nào?

Đầu năm chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những dự định riêng cho mình. Một bản kế hoạch cho năm mới giúp bạn đề ra mục tiêu, kế hoạch, tầm nhìn… của mình cho một năm “đủ đầy” hơn. Vậy bạn ... ...