Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Đôi điều về View Caching trong Rails

1. Lời mở đầu Caching (bộ nhớ đệm) là một thuật ngữ chung có nghĩa là lưu trữ kết quả của một số code để có thể nhanh chóng truy xuất sau này. Caching tránh phải gọi query database nhiều lần để lấ... ...

Laravel Caching Everything

Bài viết xuất phát từ quá trình làm việc thực tế. Chắc hẳn khi làm việc với Laravel, không ít người trong chúng ta hay gặp trường hợp như sau. Anh ơi từ từ đã, chờ chút em chạy Anh ơi không hiểu ... ...

Thủ thuật cache sidebar trong Laravel

Nếu là một lập trình viên web chắc hẳn các bạn cũng đã từng gặp phải những trường hợp cần phải cache một hoặc nhiều phần của một trang web. Đó thường là những phần ít thay đổi hoặc chứa lượng dữ li... ...

Caching Rails

Chúng ta đều biết web caching là một phương pháp lưu trữ bản sao của tài liệu web để có thể tăng tốc độ load trang, cải thiện hiệu suất của web site. Có các loại caching chính trong rails: - HTTP... ...
  • 1
  • 2