Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Một số Functions hữu ích của MySQL

Query ra dữ liệu sau đó xử lý bằng ngôn ngữ lập trình thì cũng ngầu đấy nhưng bạn có biết MySQL cũng đã cung cấp cho chúng ta 1 số functions hữu ích này chưa? CHARACTER_LENGTH Thức ra thì nó cũng ... ...

Xử lý Class trong TypeScript

Class và Inteface là hai cấu trúc mạnh mẽ không chỉ trong lập trình hướng đối tượng mà còn type - checking trong TypeScript . Từ một Class chúng ta có thể tạo ra các Object có cùng cấu trúc phương... ...

[Vulnhub] Cherry Writeups

Chào mọi người, lại là mình với series về các bài writeup của vulnhub đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục với machine cherry nhé I. Tổng quan 1. Cherry machine Tiếp tục là một machine dễ trong các mach... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1243