Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 1)

Hi các bạn, mình cũng mới chuyển qua làm 1 công việc khá hot trong thời gian gần đây - Business analyst. Trải qua khoảng 6 tháng mày mò kết hợp thực tế dự án + kiến thức sách vở, mình muốn chia sẻ ... ...