Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Lấy giá trị trong dict sao cho xịn

![](https://beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/07/This-Is-How-Dictionary-Editors-Prank-Each-other-392723320-Castleski-1024x683-1.jpg) Mở bài Khi làm việc với dictionary trong Python, có nhiều cách để tìm kiếm giá trị của "key" trong dictionary cũng như gán giá trị mặc định nếu "key" này chưa tồn tại. Ví dụ mình có một dict là p... ...

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết (Phần 18)

![](https://images.viblo.asia/eef5f41b-aea6-454d-a092-f58fc13f552d.jpg) Hello xin chào mọi người, mình đã trở lại và tiếp tục với phần 18 của series về Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết Bắt đầu thôi nào! 1. Giảm kích thước của code với CS... ...