Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Cấu trúc dữ liệu​ trong Python

![](https://i0.wp.com/beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/04/python-data-structures-1280x720-1.jpg?w=1280&ssl=1) Chào mừng mọi người đến với bài post tiếp theo của phần “The Python Tutorial” của series “Khám phá Đại Bản Doanh Python”. The Python Tutorial mang đến những khái niệm và các tính năng cơ bản nhất ... ...

Các công cụ điều khiển luồng dữ liệu trong Python

![](https://i2.wp.com/beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/02/python-control-flow.jpeg?w=1050&ssl=1) (image from internet) Mở bài Chào mừng mọi người đến với bài post tiếp theo của phần “The Python Tutorial” của series “Khám phá Đại Bản Doanh Python”. The Python Tutorial mang đến những khái niệ... ...

Tài liệu videos và audios cho người học và nghiên cứu Python

![](https://beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/02/library-849797_1920.jpg) (hình lượm trên pixabay) Chào mừng mọi người đến với bài cuối cùng của phần “Lượn lờ cùng Python” của series “Khám phá Đại Bản Doanh Python” Tài liệu videos và audio cho người học và nghiên cứu ... ...

Lấy giá trị trong dict sao cho xịn

![](https://beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/07/This-Is-How-Dictionary-Editors-Prank-Each-other-392723320-Castleski-1024x683-1.jpg) Mở bài Khi làm việc với dictionary trong Python, có nhiều cách để tìm kiếm giá trị của "key" trong dictionary cũng như gán giá trị mặc định nếu "key" này chưa tồn tại. Ví dụ mình có một dict là p... ...

Khám Phá Đại Bản Doanh Python Series Overview

![](https://beautyoncode.com/wp-content/uploads/2019/12/Screen-Shot-2019-12-28-at-8.23.21-AM.png) Và từ đó, sê ri “Khám Phá Đại Bản Doanh Python” ra đời Đây là bản cập nhật của bản overview cũ, vì mình đọc lại thấy cái bản cũ nó sida quá nên mình viết gọn lại để đỡ tốn thời gian của mn :D M... ...

Tìm hiểu Python cở bản

Python Introduction What is Python? Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum, và được phát hành vào năm 1991. Python được sử dụng cho: * Phát triển web (phía máy ... ...