Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

AWS Lambda

Serverless là gì Serverless cho phép bạn dựng cũng như chạy ứng dụng và dịch vụ mà không phải bận tâm đến máy chủ. Hiểu đơn giản bạn chỉ cần quan tâm đến việc viết code để giải quyết bài toán của k... ...

Xây dựng một REST API với Nodejs, Lambda và API Gateway sử dụng AWS Web Console

![](https://images.viblo.asia/ca30dda8-f25a-47ad-8175-40384b9c4c82.png) Xin chào tất cả các bạn, ở bài trước, sau khi đã tìm hiểu Serverless là gì, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng một REST API sử dụng giao diện điều khiển web console của aws amazon nhé. "B... ...

Serverless Typescript với AWS Lambda, API Gateway và DynamoDB trên môi trường offline - Phần 01

![](https://viblo.asia/uploads/143a8bf6-e26c-4b3c-9152-a1937550825b.png) Function as Service Function as Service (FaaS) là một trong 2 dịch vụ chính của nhóm dịch vụ serverless (Backend as Service (BaaS) và Function as Service (FaaS) ), ở mô hình này, bạn sẽ phải viết ... ...
  • 1
  • 2