Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Giới thiệu về AWS Batch

Khi sử dụng hệ thống cloud service, điều chúng ta thường phải quan tâm đến không chỉ là hiệu suất hoạt động (performance) mà còn phải chú ý đến cả chi phí bỏ ra để duy trì hoạt động của hệ thống. C... ...

Giới thiệu Lambda AWS

Giới thiệu Nếu bạn là 1 developer, đúng rồi đó, người mà luôn được mọi người nhờ sửa tủ lạnh, ti vi, quạt máy, ống nước, đủ thứ loại trên đời, khi bạn xây dựng một ứng dụng, bạn sẽ muốn được nhiều ... ...

Lợi ích khi sử dụng AWS

Các bài viết trước: Ứng dụng AWS trong thực tế Bạn có thể làm gì với AWS Ưu điểm quan trọng nhất khi sử dụng AWS là gì? Bạn có thể nghĩ là tiết kiệm chi phí. Nhưng tiết kiệm chị phí không phải l... ...

[AWS Practioner] [2.総合サービス] 3. RDSとElastic Beanstalk

1.RDS 1.利点 リレーショナルデータベースを自分で実行する場合に課題を解決する為、AWSでは、継続的な管理が不要で、リレーショナルデータベースの設定、運用、スケールを行う RDS (Relational Database Service) を用意しています。 Amazon RDSでは現在、MySQL、Amazon Auzora、Microsoft SQL Server、Postgre... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 14