Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Authorization header

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về Authorization header. 1. Định nghĩa API sử dụng Authorization để đảm bảo rằng người dùng truy cập dữ liệu một cách an toàn. Đây là tiền đề để nhận biế... ...

Tò mò với "Đăng nhập với Google/Facebook" và cách mà OAuth2 hoạt động? (P1)

![](https://images.viblo.asia/0023f84d-b4a1-4141-9aa3-f7f1a097c6dc.jpg) Xin chào các bạn! Đã bao giờ bạn đăng nhập vào một trang web hay ứng dụng mà trên màn hình đăng nhập đó có thêm button "Đăng nhập với Google" hay "Đăng nhập với Facebook" như thế này chưa? Đây ... ...

Sử dụng Postman authorization

Postman authorization Để người dùng truy cập một cách an toàn thì các APIs đều có các tính năng ủy quyền, sẽ cho phép một cá nhân sử dụng hệ thống và dữ liệu lưu trữ trên hệ thống đó. Các ủy quyền ... ...

Authorization trong Laravel

Xin chào tất cả mọi người, chả là gần đây mình có tìm về phần Authorization để phục vụ công việc, nên bài viết này mình xin chia sẻ một chút kiến thức mà mình tìm hiểu được về Authorization. 1. Au... ...