Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Design Patterns: Singleton

Lời mở đầu Có khá nhiều mẫu design pattern, mỗi loại cung cấp 1 giải pháp để giải quyết 1 bài toán nào đó. Trong bài viết này, mình xin phép được giới thiệu về Singleton Pattern và khi nào nên áp... ...