Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Bản tin Swift Việt Nam #9

![9](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/9/swiftvietnam_9.png) Bản tin Swift Việt Nam #9 Tuần vừa rồi Apple đã phát hành Beta 3 cho Xcode 12, iOS và iPadOS với một số APIs mới. Apple cũng đã opensource thư viện Exposure Notification. Thư viện này được các nư... ...

Bản tin Swift Việt Nam #8

![8](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/8/swiftvietnam_8.png) Bản tin Swift Việt Nam #8 Tuần vừa rồi chắc bạn nào dùng Facebook SDK thì cũng biết là app của bạn sẽ bị crash vì lỗi của Facebook SDK. Rất nhiều app lớn trên thế giới như Spotify, Pinterest, Tin... ...

Bản tin Swift Việt Nam số 7

![7](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/7/swiftvietnam_7.png) Bản tin Swift Việt Nam #7 Tuần trước mình bận việc nhiều quá nên không có thời gian để viết bản tin. Mục tiêu của mình là phát hành Bản Tin Swift hàng tuần. Nhưng vì mình muốn đảm bảo chất lượng ... ...

Bản tin Swift Việt Nam #5

![5](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/5/swiftvietnam_5.png) Bản tin Swift Việt Nam #5 Apple tuần vừa rồi đã đăng lịch cụ thể cho WWDC. Ngoài ra app WWDC cho Mac cũng được phát hành để phục vụ cho việc live stream. Bài viết này sẽ tập trung chủ yếu chia sẻ... ...

Bản tin Swift Việt Nam #4

![4](https://raw.githubusercontent.com/SwiftVietnam/SwiftVietnam/master/Output/Images/swiftvietnam/4/swiftvietnam_4.png) Bản tin Swift Việt Nam #4 Chỉ còn 2 tuần nữa là WWDC20 sẽ khai mạc. Các thông tin về sản phẩm cũng như dịch vụ mới của Apple xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua các thông t... ...
  • 1
  • 2