Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

RESTful API Design: Best Practices

Hey hey hey hey, cuối năm cũng khá bận bịu công việc này kia nên cũng không có nhiều thời gian viết bài phục vụ anh em được. Nay mình xin chia sẻ một vài những tiêu chí mà mình hay sử dụng khi viết... ...

Vì sao chọn FastAPI

Introduction Gần đây, do nhu cầu phát triển theo mô hình microservice ngày càng phổ biến, mình chủ yếu code mảng Python - Backend nên được phép chọn một framework để phát triển project mới cho công... ...

Các nguồn API hữu dụng cho dân developer

Trong bài viết này sẽ giới thiệu một số nguồn API khá hữu ích dành cho developer. Việc xử lý một số tính năng trên web/app sẽ trở nên dễ dàng hơn với sự giúp đỡ của một số nguồn API này. Hãy cùng t... ...

Tích hợp Strava API vào dự án

Step 1. Create your application. Login tài khoản Strava của bạn và vào đường dẫn https://www.strava.com/settings/api#. Ở đây bạn sẽ thấy form tạo ứng dụng. Điền các thông tin như tên ứng dụng, cate... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 27