Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

API testing - Environments

Environment Chức năng chính của Environment là 1 chỗ lưu “biến” giống như “biến” trong code để mình có thể tái sử dụng ở nhiều nơi. Ứng dụng: – Nhanh chóng chuyển qua lại giữa các môi trường Dev ... ...

Node.js API Starter Kit

1. Mở đầu Chào mọi người, bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn một Starter Kit hay ho bao gồm một số công nghệ thuộc NodeJS như GraphQL, ReactJS, NextJS. Bài viết này cũng là mở đầu cho serie bà... ...

Một cái nhìn tổng quan về NodeJS

Chào các bạn, dạo gần đây, mình có viết một chuỗi các bài viết về Javascript. Tuy nhiên, các bài viết trước đây mình chủ yếu viết về ReactJS, hoặc javascript phía front-end. Thế thì hôm nay, nhân m... ...

Swift Codable - JSON Parser

Codeable là một protocol dùng để convert một object Swift thành kiểu Data. Codeable là một type alias cho protocal Encodealbe và Decodable. Đây là một protocal chính thức và dễ sử dụng để parsing J... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 26