Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

[Flutter] Request Caching

Chào các bạn! Trong bài viết hôm nay mình xin chia sẻ về việc caching request trong một ứng dụng Flutter. Trước khi bắt đầu ta cùng tìm hiểu một số khái niệm :arrow_right: Caching là gì? Hiểu một c... ...

Cơ bản về API testing (Phần 1)

1. API là gì? Nói đơn giản, API là cái cầu nối giữa client và server. Client ở đây có thể là máy tính, điện thoại sử dụng hệ điều hành khác nhau và được viết bằng những ngôn ngữ khác nhau. Tương tự... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 23