Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

iOS app development Company

![](https://images.viblo.asia/a3c26d36-66d9-42db-9b43-a9108a093ce4.jpg) Our command over the iOS capabilities like xcode, iOS SDK, objective C, swift have enabled to create business applications across all major industries like Manufacturing, Construction, Logistics, ... ...

History of changing Swift

![](https://images.viblo.asia/a725cc2d-ad75-4d81-9157-861109e4c811.png) Có thể nói với mỗi lập trình viên iOS thì ngôn ngữ Swift ra đời đánh dấu bước cách mạng khi thay thế ngôn ngữ Objective C đã quá lâu rồi. Trải qua những thay đổi từ 1.2 lên 2.0 đã “dễ sợ” lắm rồi... ...

Avoiding deeply nested Swift code

Code style và structure được cho là hai trong số những chủ đề khó nhất trong lập trình nói chung. Không phải vì chúng yêu cầu bất kỳ kỹ năng cụ thể hoặc kinh nghiệm trong xây dựng phần mềm nào, mà ... ...

Propagating user-facing errors in Swift

Hầu hết tất cả các phần mềm đều có điểm chung là đến một lúc nào đó, chúng sẽ gặp phải một số dạng lỗi. Mặc dù một số lỗi có thể là kết quả code sai, giả định không chính xác hoặc không tương thích... ...

Configuring SwiftUI views

Một trong những key ways mà SwiftUI khác biệt so với các UI frameworks trước đó của Apple là cách tạo và cấu hình các views của nó. Trên thực tế, có thể lập luận rằng khi sử dụng SwiftUI, chúng ta ... ...

Splitting up Swift types

Ý tưởng các ứng dụng khác nhau, các tính năng và hệ thống khác nhau nên được tách biệt rõ ràng về mặt trách nhiệm và mối quan tâm của chúng là điều mà được chấp nhận rộng rãi trên toàn bộ ngành côn... ...

Any & AnyObject in iOS

What is the difference between Any and AnyObject? Any : Nó có thể đại diện cho bất kỳ loại lớp, struct, enum bao gồm hàm và các loại tùy chọn. AnyObject : Nó đề cập đến bất kỳ trường hợp nào của m... ...

iOS design pattern (Part1)

Nội dung - Giới thiệu vể iOS Design pattern - MVC - The King of design patterns - The Single Pattern - The Facade design pattern - The Decorator Design Pattern Giới thiệu Với người mới bắt đầu l... ...

Slicing Swift collections

Mục tiêu của swift là trở thành một ngôn ngữ lập trình thực sự có mục đích chung, quy mô được scale từ from high-level tasks, like building UIs and scripting, cho đến low-level systems programming.... ...

Defining custom patterns in Swift

Một trong những khía cạnh thú vị nhất của Swift là các core features được triển khai bằng chính ngôn ngữ Swift, thay vì được hard-coded vào trình biên dịch. Điều đó không chỉ tốt từ góc độ lý thuyế... ...

What's New in iOS 13(P2)

![](https://images.viblo.asia/67c1347f-2771-481f-8d44-ef17c39d9a06.jpg) Trong bài viết What's New in iOS 13(P1) chúng ta đã tìm hiểu về các tính năng: Chế độ tối, ứng dụng Tìm của tôi, ứng dụng Ảnh được chỉnh sửa, các tính năng bảo mật được cập nhật... trong bài viết... ...

What's New in iOS 13(P1)

![](https://images.viblo.asia/67c1347f-2771-481f-8d44-ef17c39d9a06.jpg) Phiên bản mới nhất của hệ điều hành iOS, iOS13 đã được Apple giới thiệu vào ngày 3/6 tại sự kiện quan trọng của Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu 2019. iOS 13 là một cuộc cải tiến lớn cho iOS13... ...

What's new on iOS 12(P1)

![](https://images.viblo.asia/f501483b-c280-4922-91e3-c77b7364a883.jpg) Có thể nói iOS là một trong những hệ điều hành chạy trên thiết bị thành công nhất được sáng lập bởi Apple. Apple iOS 12 được công khai vào 4/6/2018 với rất nhiều những cải tiến như gấp đôi hiệu n... ...
  • 1
  • 2