Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Sử dụng ViewPager2

ViewPager2 được Google phát hành vào tháng 2 năm 2019. Bạn có thể tìm thêm thông tin về bản phát hành alpha tại đây. Hãy cùng xem ViewPager2 có gì mới mẻ ko nhé! Các tính năng mới - Hỗ trợ bố trí ... ...

Hiệu ứng Shimmer Placeholder trong Android

![](https://images.viblo.asia/a0eb2704-be9f-4d23-a8f1-875768254d73.jpg) Bạn có thể đã từng nhìn thấy hiệu ứng shimmer trong ứng dụng di động Facebook trong khi dữ liệu đang được tải về từ mạng. Thư viện Shimmer được Facebook tạo ra để hiển thị animation khi dữ liệu đ... ...

Cải thiện hiệu năng của RecyclerView

Trong dự án trước của tôi, tôi đã làm việc trên một ứng dụng có list dọc mà mọi item trong list đó đều có list hình ảnh ngang, giống như Instagram. Và tôi đã gặp phải một số vấn đề với RecyclerView... ...

Google Play Referrer

I. Dẫn nhập * Như trong nội dung bài viết trước của mình về Xử lý Android Intent với Google Chrome cho Android, với việc khai báo package-name đính kèm nếu trong trường hợp không tìm thấy app trên ... ...

Splitting up Swift types

Ý tưởng các ứng dụng khác nhau, các tính năng và hệ thống khác nhau nên được tách biệt rõ ràng về mặt trách nhiệm và mối quan tâm của chúng là điều mà được chấp nhận rộng rãi trên toàn bộ ngành côn... ...

Android 11 - Behavior changes

Giới hạn call debugging API của JobScheduler Android 11 cung cấp hỗ trợ gỡ lỗi cho các ứng dụng để xác định các yêu cầu API tiềm năng của JobScheduler đã vượt quá giới hạn tỷ lệ nhất định. Các nhà... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 111