Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

iOS design pattern (Part1)

Nội dung - Giới thiệu vể iOS Design pattern - MVC - The King of design patterns - The Single Pattern - The Facade design pattern - The Decorator Design Pattern Giới thiệu Với người mới bắt đầu l... ...

Tìm hiểu Canvas API của Android

I. Canvas API là gì? * Canvas API là một framework dùng để vẽ, giúp cho chúng ta vẽ ra các thiết kế tùy chỉnh như đường nét, vòng tròn hoặc thậm chí là cả một hình chữ nhật. Chúng ta có thể vẽ ra b... ...

Builder Pattern so với kotlin DSL

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo một đối tượng Student bằng cách sử dụng Builder pattern và sau đó chúng ta sẽ sử dụng các tính năng của Kotlin như chức năng mở rộng, lambdas, vv. Để chuyển đổi ... ...

Ứng dụng wifi hunter

Giới thiệu Tìm hiểu kĩ thuật cũng đã lâu nên nay mình xin phép đổi món chuyển sang viết về việc làm ứng dụng như thế nào. Mình thỉnh thoảng hay nghịch dò pass wifi xung quanh bằng cách dùng điện ... ...

Cùng nhau tìm hiểu về Viewpager2 nhé :)

![](https://images.viblo.asia/8fa69012-12b2-43a7-b227-34e444abf684.jpeg) Đầu năm 2019, Google đã công bố bản Viewpager2 alpha-04 trong Google IO/19. Viewpager2 là sự thay thế của Viewpager và nhiều vượt trội hơn thế nữa. Sự thay đổi lớn nhất trong viewpager2 là bây gi... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 108