Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Tìm hiểu về Kotlin data class

Như ý nghĩa của tên được đặt , data class là class chứa dữ liệu. Sự khác biệt so với lớp bình thường là class này tự động tạo ra một số method tiêu chuẩn và method tiện ích bắt nguồn từ chính dữ li... ...

Memory Leak trong Android

Tiêu để là tìm hiểu về Memory leak nhưng trước hết mn cùng đọc qua về GC để hiểu hơn về Memory leak nhé I. Garbage collector (GC) GC là tên viết tắt của Garbage collector tác dụng chính của nó là g... ...

Working with files and folders in Swift

Đọc và ghi files và folders là một trong những task mà hầu hết mọi ứng dụng đều cần thực hiện tại một số thời điểm. Mặc dù nhiều ứng dụng ngày nay, đặc biệt là trên iOS, có thể không cung cấp cho n... ...

R8 vs Proguard trong Android

Giới thiệu Xin chào 500 ae, đến hẹn lại lên, cùng tìm hiểu 1 thứ gì đó nhé :)), mình cũng mới biết về R8 này thôi, nên cũng muốn tìm hiểu và chia sẻ một chút cho ae. Hi vọng bài viết này của mình s... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 121