Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

20 Plugin hữu ích cho Android Studio

1. CodeGlance Plugin này sẽ nhúng một minimap vào editor cùng với thanh cuộn cũng khá là lớn. Nó sẽ giúp chúng ta xem trước bộ khung của code và cho phép điều hướng đến đoạn code mà ta mong muốn mộ... ...

Permission in Android 11

Chào các bạn. Mình mới update phiên bản Android trên điện thoại lên Android 11 (mặc dù nó ra mắt cũng khá là lâu rồi :v). Cá nhân mình thì chưa lần nào update phiên bản Android lên mà google xem n... ...

[Android] Lập trình theo hướng chức năng bằng ngôn ngữ Kotlin, nó có ý nghĩa không?

![](https://images.viblo.asia/5ec43dc0-f32a-4482-ad46-0306d8edfc22.png) Khi chúng ta nghĩ về lập trình Kotlin, Chúng ta luôn ngầm hiểu là OOP. Nhưng điều đó không hoàn toàn như vậy. Kotlin vẫn mở ra một mô hình khác nhờ một số tính năng tích hợp của nó. Ý mà mình đan... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 127