Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Giới thiệu về AWS Batch

Khi sử dụng hệ thống cloud service, điều chúng ta thường phải quan tâm đến không chỉ là hiệu suất hoạt động (performance) mà còn phải chú ý đến cả chi phí bỏ ra để duy trì hoạt động của hệ thống. C... ...

Lợi ích khi sử dụng AWS

Các bài viết trước: Ứng dụng AWS trong thực tế Bạn có thể làm gì với AWS Ưu điểm quan trọng nhất khi sử dụng AWS là gì? Bạn có thể nghĩ là tiết kiệm chi phí. Nhưng tiết kiệm chị phí không phải l... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6