Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Các SDK chính trong Harmony

Giới thiệu Trong bài viết lần này mình sẽ giới thiệu một nền tảng blockchain tương đối giống với Ethereum là Harmony. Đây là nền tảng blockchain có hỗ trợ viết các Smart Contract bằng solidity và c... ...

Google Data on Rails

Chao! Đến hẹn lại lên, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cách để connect trực tiếp đến Google và gọi ra những API open của nó dễ dàng. Như các bạn đã trải nghiệm thực tế. Trong quá trìn... ...

Cài đặt EsLint trong Javascript, Typescript, React

Tại sao dùng ESLint Hiện tại không có bất cứ một đối thủ nào xứng tầm với ESLint, nó là dự án đã và đang được bảo trì bởi cộng đồng rất rộng lớn. Hầu hết các chương trình viết code đều hỗ trợ, chún... ...

Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes - K8s (Part 1)

![](https://images.viblo.asia/bcf1d2d3-1d33-4537-9e21-68f427266e4f.png) Lời nói đầu - V.I.Lenin đã từng nói "HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI", và câu nói ấy vẫn chứng minh được tính đúng đắn của mình cho đến tận ngày nay, và đặc biệt là trong xã hội công nghệ 4.0 hiện nay.... ...

Khám phá Async/Await trong JavaScript

![](https://images.viblo.asia/36f57856-0774-4f2c-9adc-cc9a34d66eea.jpg) 1. Introduction Promise trước đó đã được giới thiệu là một cơ chế nổi bật, cung cấp cho chúng ta một cách dễ dàng để xử lý bất đồng bộ. Promise còn giúp chúng ta thoát khỏi những callback hell h... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 156