Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Các công cụ điều khiển luồng dữ liệu trong Python

![](https://i2.wp.com/beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/02/python-control-flow.jpeg?w=1050&ssl=1) (image from internet) Mở bài Chào mừng mọi người đến với bài post tiếp theo của phần “The Python Tutorial” của series “Khám phá Đại Bản Doanh Python”. The Python Tutorial mang đến những khái niệ... ...

Tài liệu videos và audios cho người học và nghiên cứu Python

![](https://beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/02/library-849797_1920.jpg) (hình lượm trên pixabay) Chào mừng mọi người đến với bài cuối cùng của phần “Lượn lờ cùng Python” của series “Khám phá Đại Bản Doanh Python” Tài liệu videos và audio cho người học và nghiên cứu ... ...

Lấy giá trị trong dict sao cho xịn

![](https://beautyoncode.com/wp-content/uploads/2020/07/This-Is-How-Dictionary-Editors-Prank-Each-other-392723320-Castleski-1024x683-1.jpg) Mở bài Khi làm việc với dictionary trong Python, có nhiều cách để tìm kiếm giá trị của "key" trong dictionary cũng như gán giá trị mặc định nếu "key" này chưa tồn tại. Ví dụ mình có một dict là p... ...

Writing Packages in Python (Part 1)

Một package về cơ bản là một tập hợp các mô-đun Python. Các gói là một cách cấu trúc cả hai, nhiều gói cũng như các mô-đun, cuối cùng dẫn đến một hệ thống phân cấp dữ liệu được tổ chức tốt, làm cho... ...

Signal trong Python

Signal UNIX/Linux systems cung cấp các cơ chế đặc biệt để communicate giữa các process. Một trong số đó lấy tên là signals. Một cách ngắn gọn, a signal giống như một notification của một event. K... ...