Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Một số hàm kích hoạt trong các mô hình Deep learning, tại sao chúng lại quan trọng đến vậy ? - Part 1: Hàm Sigmoid

Một trong những lí do mà Deep Learning ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây là những kĩ thuật, thuật toán giúp quá trình học của mô hình nhanh hơn và cho kết quả ngày càng tốt hơn. Cù... ...