Một số plugin cơ bản khi dùng sublime text

1. Cài đặt

Các bạn có thể vào link này để down version phù hợp với máy của mình.

https://www.sublimetext.com/3

Tiếp theo, để chúng ta có thể yêu thương được nhau nữa thì bạn bắt buộc phải cài cái packgage coltrol này. Vấn đề cái nó thế nào thì bạn có thể vào đây để xem.

https://packagecontrol.io/installation

2. Plugin

a. Emmet

Cài đặt: 

- Các bạn ấn phím "shift+ctrl+P". Một hộp thoại hiện lên, các bạn tìm từ "install package" rồi ấn Enter.

- Tiếp theo một hộp thoại mới lại xuất hiện, các bạn tìm chữ "Emmet" rồi ấn Enter.

 Nó là công cụ để cho dev sinh code nhanh hơn. Để có thể xem hướng dẫn sử dụng nó các bạn có thể vào trang này để tham khảo. http://docs.emmet.io/cheat-sheet/

b. Bootstrap 3 snippets

Cài đặt: 

- Các bạn ấn phím "shift+ctrl+P". Một hộp thoại hiện lên, các bạn tìm từ "install package" rồi ấn Enter.

- Tiếp theo một hộp thoại mới lại xuất hiện, các bạn tìm chữ "Bootstrap 3 snippets" rồi ấn Enter.

Sử dụng: 

Để sử dụng nó các bạn ấn gõ "bs3" rồi ấn phím "control+ space", một hộp thoại hiện nên, các bạn có thể tận hưởng nó trong cái hộp thoại đấy.

Nếu bạn làm việc phía font-end thì Boostrap là một công cụ không thể thiếu.

 

d. SublimeLinter và SublimeLinter-PHP

Cài đặt: 

- Các bạn ấn phím "shift+ctrl+P". Một hộp thoại hiện lên, các bạn tìm từ "install package" rồi ấn Enter.

- Tiếp theo một hộp thoại mới lại xuất hiện, các bạn tìm chữ "SublimeLinter" rồi ấn Enter.

- Làm lại bước trên và các bạn tìm chữ "SublimeLinter-PHP".

Sử dụng: 

Sau khi các bạn cài xong plugin này thì bạn code php  nếu có lỗi thì nó sẽ thông báo ở đầu dòng hoặc xung quanh cái dòng có lỗi đó.

c. DocBlockr

Cài đặt: 

- Các bạn ấn phím "shift+ctrl+P". Một hộp thoại hiện lên, các bạn tìm từ "install package" rồi ấn Enter.

- Tiếp theo một hộp thoại mới lại xuất hiện, các bạn tìm chữ "DocBlockr" rồi ấn Enter.

Sử dụng: 

Plugin này để sử dụng khi bạn viết một hàm và muốn chú thích cho cái hàm đấy. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần ấn "/*" rồi ấn phím tab sẽ có một điều kỳ lạ xảy ra  :)

e. PHP Companion

Cài đặt: 

- Các bạn ấn phím "shift+ctrl+P". Một hộp thoại hiện lên, các bạn tìm từ "install package" rồi ấn Enter.

- Tiếp theo một hộp thoại mới lại xuất hiện, các bạn tìm chữ "PHP Companion" rồi ấn Enter.

- Tiếp theo các bạn vào "Preferences > Key Bindings - User" chỉnh trong đấy giống như thế này.

+ Nếu các bạn dùng Linux/Windows

[
  ...
  { "keys": ["f6"], "command": "expand_fqcn" },
  { "keys": ["shift+f6"], "command": "expand_fqcn", "args": {"leading_separator": true} },
  { "keys": ["f5"], "command": "find_use" },
  { "keys": ["f4"], "command": "import_namespace" },
  { "keys": ["shift+f12"], "command": "goto_definition_scope" }
  ...
  ]

 

+ Nếu các bạn dùng OSX

[
  ...
  { "keys": ["f9"], "command": "expand_fqcn" },
  { "keys": ["shift+f9"], "command": "expand_fqcn", "args": {"leading_separator": true} },
  { "keys": ["f10"], "command": "find_use" },
  { "keys": ["f8"], "command": "import_namespace" },
  { "keys": ["shift+f12"], "command": "goto_definition_scope" }
  ...
  ]

 

- Tiếp theo là save nó lại. Quá trình cài đặt đã hoàn thành.

Sử dụng: 

 "shift+F12" thì sẽ đến hàm định nghĩa trong project.

"F4" đối với Linux/Windows, "F8" đối với OSX là import namespage.

Để xem chi tiết các bạn vào đây nhé.

https://github.com/erichard/SublimePHPCompanion

 

Ngoài ra còn rất nhiều plugin khác. Các bạn lên google tìm tiếp nhé. :D

 

3. Một số mẹo khi sử dụng sublime text

- Để đến 1 file bất kỳ trong project các bạn ấn phím "ctrl+ P" or "cmd+P", Một hộp thoại hiện lên. Tìm tên file muốn mở rồi ấn Enter.

- Để đến một function trong 1 file, các bạn ấn "ctrl+P", một hộp thoại hiện nên, các bạn thêm ký tự "@" đằng trước tên hàm muốn đến. 

- Để đến một function trong 1 file, các bạn ấn "ctrl+P", một hộp thoại hiện nên, các bạn thêm ký tự ":" đằng trước dòng muốn đến.

- Để sử dụng nhiều cursors một lúc, các bạn dữ phím "ctrl" rồi dùng chuột ấn đến những chỗ mình cần.

- Và còn rất nhiều thứ mình chưa biết nữa....