Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Một số CSS technique hay cho người làm Markup

Giới thiệu

Hôm nay mình xin chia sẻ 1 số CSS Technique dành cho người làm Markup, tuy nhỏ đơn giản nhưng không phải ai cũng biết
rất có ích cho công việc thực tế.

CSS Technique

1. Đổi style sang chế độ Dark Mode
<br>Để làm được cái này thì đơn giản chỉ cần dùng prefers-color-scheme: dark là có thể chuyển màu từ sáng sang tối.
<br>CSS

media (prefers-color-scheme: dark) {
 body {
  background: #333;
  color: #fff;
 }
}

2. Scroll theo từng Section
<br>Phần này sẽ cần đến scroll-snap để tạo ra được scroll theo từng Section.
<br>HTML

<main class="container">
 <section class="section">Section 1</section>
 <section class="section">Section 2</section>
 <section class="section">Section 3</section>
 <section class="section">Section 4</section>
</main>

<br>CSS

html,
body {
 height: 100%;
}
 
.container {
 overflow-y: auto;
 scroll-snap-type: y mandatory;
 height: 100%;
}
 
.section {
 scroll-snap-align: start;
 height: 100%;
}

3.Bỏ heightlight đi khi hover chuột
<br>Cái này hữu ích với những anchor link hay button

.class {
 -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);
}

4.Hiển thị list chọn đối với input field
<br>Cái này khá là giống với select dropdown, có thể chọn được các option
<br>HTML

<input list="" />
<form>
 <input list="animals" />
 <datalist id="animals">
  <option value="dog"></option>
  <option value="cat"></option>
  <option value="elephant"></option>
 </datalist>
</form>

<br> CSS

input {
 border: 1px solid #ffd152;
 padding: 8px;
 outline: none;
 width:300px;
 background-color:#ffeebf;
}

Lời kết

Hi vọng những tip nhỏ trên sẽ có ích cho các bạn làm Markup và hẹn mọi người ở phần 2 nhé.