Hướng dẫn cài đặt laravel 5.3 trên window

1. Chuẩn bị

2. Yêu cầu

Hiện tại laravel phiên bản 5.3 yêu cầu một số cái sau

  • + PHP >= 5.6.4
  •  + OpenSSL PHP Extension
  •  + PDO PHP Extension
  •  + Mbstring PHP Extension
  •  + Tokenizer PHP Extension

Các bạn chỉ cần cài phiên bản mới nhất của xampp là đã có đủ hết rồi :)

3. Cài đặt

a. Cài xampp: Các bạn cài đặt bình thường và chọn ổ mình muốn cài xampp. Ở đây mình cài vào ổ C máy của mình.

b. Cài composer: Khi cài composer nó sẽ hỏi chọn đường dẫn file php.exe trên máy của bạn. Lúc nãy mình cài xampp ở ổ C:\xampp thì file php.exe nó sẽ nằm ở trong C:\xampp\php\php.exe

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một project laravel 5.3. Khi các bạn dùng xampp thì mặc định project của các bạn sẽ để ở trong đường dẫn C:\xampp\htdocs vì vậy các bạn mở cmd máy của các bạn lên và chuyển đến đường folder htdocs trong xampp bằng cách gõ lệnh: cd C:\xampp\htdocs

Để tạo một project các bạn dùng lệnh: composer create-project laravel/laravel  ten_project. Lệnh này nó sẽ download trực tiếp project ở trên github về máy tính của bạn - vì vậy máy tính bạn cần phải kết nối với internetCác bạn có thể xem ở hình bên dưới đây mình tạo một project tên là blog.

Sau đó các bạn vào thư mục project các bạn vừa tạo bằng lệnh trên cmd: cd ten_project. Ở đây mình sẽ dùng lệnh cd blog vì mình tạo tên project của mình là blog.

Để chạy được project thì các bạn gõ lệnh: php artisan serve. Khi đó các bạn vào trình duyệt gõ đường dẫn http://localhost:8000, nó sẽ ra trang như bên dưới. 

Rất dễ phải không các bạn. Chúc các bạn thành công!