Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

SQL For Beginers (Part1): Select

Đây là bài viết đầu tiên trong sê ri SQL For Beginers. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các dạng thường gặp của câu truy vấn SELECT 1. Setup Các ví dụ trong bài sử dụng những bảng dư... ...

Học thêm kiến thức về Hadoop

Hadoop là gì Đây chắc hẳn không phải thuật ngữ gì quá xa lạ đối với các bạn làm Big data, có thể hiểu Hadoop là một tập hợp của các chương trình và quy trình nguồn mở, nó cho phép xử lý phân tán (... ...

Học hỏi thêm về Elastic Search

Elastic Search là gì? Elastic Search viết tắt là ES, đó là một phần mềm công cụ tìm kiếm được phát hành theo giấy phép Apache Liense. Công cụ Search engine này tổ chức phân tán, được xây dựng theo... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1328