Giap Hiep

I'm Giap Hiep

I'm a web developer, a gymer. I enjoy share something i know that help people's work!
Giap Hiep

Cách làm phẳng array trong javascript

Hello mọi người, bài viết lần này mình xin chia sẻ chút kiến thức về cách làm phẳng array trong javascript. Hy vọng sẽ giúp được gì đó cho những ai đang cần tìm hiểu. Mình bắt đầu nhé. Giả sử mình... ...

Thêm Settings vào ứng dụng iOS

Trong iOS, framework Foundation cung cấp cơ chế low-level cho việc lưu trữ các Preference data. Có 2 cách để thay đổi các Preference data này: 1. Thay đổi ngay bên trong app 2. Sử dụng Settings bun... ...

[Cryptopals] Set 2: Block crypto

<sup>Đây là một bài trong series Cùng giải Cryptopals!.<br>Các bạn nên tự làm hoặc vừa đọc vừa làm thay vì đọc lời giải trực tiếp.</sup> Không chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu nào! Challenge 9: Imple... ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1351